Geçiriji seriýasy

Geçiriji seriýasy

  • Ka 3W geçiriji

    Ka 3W geçiriji

    Ka-band geçiriji geçiriji kanaly, güýç güýçlendirijini, kabul ediş kanalyny, pes ses güýçlendirijisini, ýerli yrgyldadyjy zynjyry we tolkun goragly duplekseri birleşdirýär;aralyk ýygylyk signaly Ka-band güýç güýçlendirijisine öwrüler we soňra hemra iberilýär, emeli hemradan K-band signaly hemra iberilýär.Pes sesli güýçlendirişden soň L-zolaga öwrüler.Pes ses güýçlendirijisiniň giriş tolkun porty we güýç güýçlendirijisiniň çykyş tolkun gorag porty tolkun gorag duplekseri arkaly antenna iýmit çeşmesine birikdirilýär we IF modem bilen daşarky baglanyşykda.Önüm giň zolakly we pes energiýa sarp edilişi bilen häsiýetlendirilýär we “China Star 16” hemra ýerüsti terminalynda ulanylyp bilner.

    Tegelek polýarizasiýa;integrirlenen OMT, BUC, LNB;ýokary öndürijilikli iýmit şahy;ykjam gurluş;öndürijilik görkezijileri halkara ösen derejesine ýetýär.