Süýüm optiki toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

Süýüm optiki toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

  • Süýüm optiki toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

    Süýüm optiki toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

    S300D süýümli optiki integrirlenen nawigasiýa ulgamy, orta we ýokary takyk ykjam zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin köp sensorly birleşme we nawigasiýa çözgüdi algoritmini durmuşa geçirmek arkaly tygşytly ýapyk görnüşli süýümli optiki giroskop, akselerometr we ýokary derejeli GNSS kabul ediş tagtasyna esaslanýar. ölçeg ulgamlary, uly uçarmanlar we ş.m.

    Programma meýdançasy, sözbaşy we pozisiýa maglumatlary takyk ölçemegi talap edýär.