808nm infragyzyl lazer

808nm infragyzyl lazer

808nm / 905nm infragyzyl lazer, ýokary ýagtylyk, ýokary modulýasiýa ýygylygy we arassa spektr aýratynlyklary bolan import LD-ni kabul edýär.Ylmy gözlegler, lukmançylyk, lazer aragatnaşygy, yşyklandyryş we beýleki ugurlar üçin amatly.

Lightagtylyk çeşmesi, çykyş güýji, ýygylygy we nobat aýlawy ýaly parametrleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilýän duýgur ekran bilen dolandyrylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanmagyň amatlylygy üçin ýagtylyk çeşmesi daşarky dolandyryş interfeýsini hem üpjün edýär.

Müşderiler TTL modulirleme portundan peýdalanyp, lazeriň ýagty we öçürilen wagtyny daşarky gözegçilik signaly bilen sinhronlamak üçin ulanyp bilerler.Öňki paneldäki açar açar, diňe ygtyýarly işgärleriň ýagtylyk çeşmesine girip biljekdigini üpjün edýär.

Mundan başga-da, dürli programmalar üçin tapawutlylyk burçy we dolandyryş usuly ýaly ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris.Jikme-jiklikler üçin inersenerlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 • 808nm infragyzyl lazer -200W

  808nm infragyzyl lazer -200W

  808nm lazer-W200

  Tolkun uzynlygy 8 808nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 200W (düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Naprýatageeniýe : 24VDC

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 808nm infragyzyl lazer -30W

  808nm infragyzyl lazer -30W

  808nm lazer -W30

  Tolkun uzynlygy 8 808nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 30W (düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 808nm infragyzyl lazer -8W

  808nm infragyzyl lazer -8W

  808nm lazer-W8

  Tolkun uzynlygy 8 808nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 8W (düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 808 / 905nm infragyzyl lazer -3mW

  808 / 905nm infragyzyl lazer -3mW

  905nm lazer -MW3

  Tolkun uzynlygy 8 808nm / 905nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 3mW

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 808nm infragyzyl lazer-3500mW

  808nm infragyzyl lazer-3500mW

  Aýratynlyklar

  Miniatýur ululygy

  Göçürilen göni şöhle

  Düzülip bilinýän fokus

  Ansat ulanmak we tehniki hyzmat etmek mugt

  Uzak ömür operasiýasy

  Efficiencyokary netijelilik

  Beýikrukyplylygy

   

 • 808nm infragyzyl lazer-10000

  808nm infragyzyl lazer-10000

  Malylylyk çap etmek

  Material gözleg

  Biohimiýa

  Lidar

 • 808nm infragyzyl lazer-30W

  808nm infragyzyl lazer-30W

  Infragyzyl yşyklandyryş

  (Süýüm birikdirilen: 200 / 400um 0.22NA)

  Dihli diod lazeri

  Ykjam ululygy

  Kiçijik şöhläniň ululygy

  Kiçijik tapawut