Optiki süýümiň gysylmagy inertial / Sputnik toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

Optiki süýümiň gysylmagy inertial / Sputnik toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

 • Optiki süýümiň gysylmagy inertial / Sputnik toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

  Optiki süýümiň gysylmagy inertial / Sputnik toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

  FS100 süýümli optiki integrirlenen nawigasiýa ulgamy ýokary takyklykly ýapyk görnüşli süýüm-optiki giroskopdan, kwarsdan ybarat

  Çeýe akselerometr we ýokary derejeli GNSS kabul ediş tagtasy, köp sensorly birleşme we gollanma arkaly

  Daşarky dünýä ýokary takyk nawigasiýa garaýşyny, tizligini we pozisiýasyny üpjün edip, howa hasaplaýyş algoritmini durmuşa geçirmek

  ýokary takyklyk ölçeg we gözegçilik talaplaryna laýyk gelýän maglumatlar.