405nm Gyrmyzy reňkli lazer

405nm Gyrmyzy reňkli lazer

kiçi göwrümiň, ýeňil agramyň, ygtybarly işlemegiň, az energiýa sarp etmegiň, ýokary netijeliligiň we uzak iş ömrüniň artykmaçlyklary we senagatda, dürli ugurlarda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 405nm Gyrmyzy reňkli lazer-12W

  405nm Gyrmyzy reňkli lazer-12W

  Aýratynlyklar

  Uzak ömür operasiýasy

  Analog / TTL modulýasiýa

  Göçürilen göni şöhle

  Efficiencyokary netijelilik

  Ygtybarlylyk

  GÖRNÜŞLER

  Lazer görkezişi

  Ekran

  Lazer deňleşdirmesi

  Biohimiýa

  Material barlag Lidar

 • 405nm Gyrmyzy reňkli lazer-500mW

  405nm Gyrmyzy reňkli lazer-500mW

  Aýratynlyklar

  TEC sowady

  Uzak ömür operasiýasy

  Analog / TTL modulýasiýa

  Göçürilen göni şöhle

  Efficiencyokary netijelilik

  Ygtybarlylyk

  GÖRNÜŞLER

  Lazer görkezişi

  Ekran

  Lazer deňleşdirmesi

  Biohimiýa

  Material barlag Lidar

 • 405nm Gyrmyzy reňkli lazer-B200mW

  405nm Gyrmyzy reňkli lazer-B200mW

  Tolkun uzynlygy 5 405nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 200mW

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905 ýa-da FC / PC

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 405nm Bägül reňkli lazer-A5W

  405nm Bägül reňkli lazer-A5W

  Tolkun uzynlygy: 405nm

  Çykyş güýji: 0 ~ 5W (düzülip bilinýän 20W)

  Optiki süýüm birleşdirijisi: SMA905

  Üpjünçilik naprýa: eniýesi: 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.