488nm Gök yşyk lazer

488nm Gök yşyk lazer

488nm gök lazer ýokary ýagtylyk, ýokary modul ýygylygy we arassa spektr aýratynlyklary bolan import LD-ni kabul edýär.Ylmy gözlegler, lukmançylyk, lazer displeýi, yşyklandyryş we beýleki ugurlar üçin amatlydyr. Lightagtylyk çeşmesi, çykyş güýji, ýygylygy we wezipe sikli ýaly parametrleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilýän duýgur ekran bilen dolandyrylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanmagyň amatlylygy üçin ýagtylyk çeşmesi daşarky dolandyryş interfeýsini hem üpjün edýär.Müşderiler TTL modulirleme portundan peýdalanyp, lazeriň ýagty we öçürilen wagtyny daşarky gözegçilik signaly bilen sinhronlamak üçin ulanyp bilerler.Öňki paneldäki açar açar, diňe ygtyýarly işgärleriň ýagtylyk çeşmesine girip biljekdigini üpjün edýär.

 • 488nm gök çyra lazer-MW50

  488nm gök çyra lazer-MW50

  488nm lazer-MW50

  Tolkun uzynlygy 8 488nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 50mW

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.