1064nm infragyzyl lazer

1064nm infragyzyl lazer

Highokary ýagtylyk, ýokary modulýasiýa ýygylygy we arassa spektr aýratynlyklary bolan 1064nm infragyzyl lazer.Ylmy gözlegler, kebşirlemek, lazer bilen ýylatmak, lazerli daşary ýurt maddalaryny aýyrmak, maksat görkezmek we beýleki ugurlar üçin amatly.

Lightagtylyk çeşmesi, çykyş güýji, ýygylygy we nobat aýlawy ýaly parametrleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilýän duýgur ekran bilen dolandyrylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanmagyň amatlylygy üçin ýagtylyk çeşmesi daşarky dolandyryş interfeýsini hem üpjün edýär.Müşderiler TTL modulirleme portundan peýdalanyp, lazeriň ýagty we öçürilen wagtyny daşarky gözegçilik signaly bilen sinhronlamak üçin ulanyp bilerler.Öňki paneldäki açar açar, diňe ygtyýarly işgärleriň ýagtylyk çeşmesine girip biljekdigini üpjün edýär.

Mundan başga-da, dürli programmalar üçin tapawutlylyk burçy we dolandyryş usuly ýaly ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris.Jikme-jiklikler üçin inersenerlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 • 1064nm infragyzyl lazer-5000mW

  1064nm infragyzyl lazer-5000mW

  Aýratynlyklar

  Göçürilen göni şöhle

  Ansat ulanmak we tehniki hyzmat etmek mugt

  Uzak ömür operasiýasy

  Efficiencyokary netijelilik

  Ygtybarlylyk

 • 1064nm infragyzyl lazer-1500mW

  1064nm infragyzyl lazer-1500mW

  Aýratynlyklary

  Miniatýur ululygy

  Göçürilen göni şöhle

  Düzülip bilinýän fokus

  Ansat ulanmak we tehniki hyzmat etmek mugt

  Uzak ömür operasiýasy

  Efficiencyokary netijelilik

  Ygtybarlylyk

  GÖRNÜŞLER

  Malylylyk çap etmek

  Material gözleg

  Biohimiýa

  Lidar

 • 1064nm infragyzyl lazer-3000mW

  1064nm infragyzyl lazer-3000mW

  Aýratynlyklary

  Ykjam ululygy

  Göçürilen göni şöhle

  Ansat ulanmak we tehniki hyzmat etmek mugt

  Uzak ömür operasiýasy

  Efficiencyokary netijelilik

  Ygtybarlylyk

  GÖRNÜŞLER

  Malylylyk çap etmek

  Material gözleg

  Biohimiýa

  Lidar

 • 1064nm YAG lazer -15mJ-5

  1064nm YAG lazer -15mJ-5

  Bu passiw Q-çalyşýan Nd: 1064nm tolkun uzynlygy, ≥15mJ iň ýokary güýji, 1 ~ 5hz (sazlap bolýan) impulsyň gaýtalanma tizligi we ≤8mrad tapawudy burçy bolan YAG lazeri.Mundan başga-da, bu kiçijik we ýeňil lazerdir we ýokary energiýa çykarylyşyna ýetip bilýär, käbir ssenariýalarda göwrüm we agram üçin berk talaplary bolan käbir ssenariýalar üçin uzak aralyk üçin ideal ýagtylyk çeşmesi bolup biler.