915nm infragyzyl lazer

915nm infragyzyl lazer

ýokary ýagtylygy, ýokary modulýasiýa ýygylygy we arassa spektr aýratynlyklaryna eýe.Ylmy gözlegler, lukmançylyk, infragyzyl yşyklandyryş, kebşirlemek we beýleki ugurlar üçin amatly.
Lightagtylyk çeşmesi, çykyş güýji, ýygylygy we nobat aýlawy ýaly parametrleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilýän duýgur ekran bilen dolandyrylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanmagyň amatlylygy üçin ýagtylyk çeşmesi daşarky dolandyryş interfeýsini hem üpjün edýär.Müşderiler TTL modulirleme portundan peýdalanyp, lazeriň ýagty we öçürilen wagtyny daşarky gözegçilik signaly bilen sinhronlamak üçin ulanyp bilerler.Öňki paneldäki açar açar, diňe ygtyýarly işgärleriň ýagtylyk çeşmesine girip biljekdigini üpjün edýär.

 • 915nm Infragyzyl lazer-200W

  915nm Infragyzyl lazer-200W

  915nm lazer-W200

  Tolkun uzynlygy : 915nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 200W (düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Naprýatageeniýe : 24VDC

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 915nm infragyzyl lazer-30W

  915nm infragyzyl lazer-30W

  915nm lazer-W30

  Tolkun uzynlygy : 915nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 30W iz düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 915nm Infragyzyl lazer-10 W.

  915nm Infragyzyl lazer-10 W.

  915nm lazer-W10

  Tolkun uzynlygy : 915nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 10W

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 915nm infragyzyl lazer-3000

  915nm infragyzyl lazer-3000

  Malylylyk çap etmek

  Material gözleg

  Biohimiýa

  Lidar