1310nm / 1550nm infragyzyl lazer

1310nm / 1550nm infragyzyl lazer

1310nm / 1550nm infragyzyl lazer, ýokary ýagtylyk, ýokary modulýasiýa ýygylygy we arassa spektr aýratynlyklary bolan import LD-ni kabul edýär.Ylmy gözlegler, lukmançylyk, lazer aragatnaşygy, yşyklandyryş we beýleki ugurlar üçin amatly.

Lightagtylyk çeşmesi, çykyş güýji, ýygylygy we nobat aýlawy ýaly parametrleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilýän duýgur ekran bilen dolandyrylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanmagyň amatlylygy üçin ýagtylyk çeşmesi daşarky dolandyryş interfeýsini hem üpjün edýär.Müşderiler TTL modulirleme portundan peýdalanyp, lazeriň ýagty we öçürilen wagtyny daşarky gözegçilik signaly bilen sinhronlamak üçin ulanyp bilerler.Öňki paneldäki açar açar, diňe ygtyýarly işgärleriň ýagtylyk çeşmesine girip biljekdigini üpjün edýär.

 • 1550nm infragyzyl lazer-10W

  1550nm infragyzyl lazer-10W

  1550nm lazer-W10

  Tolkun uzynlygy 50 1550nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 10W (düzülip bilinýän 15W)

  Şöhle tapawudy burçy : ~ 1mrad

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Ownuk ululygyň, ýeňil agramyň, ygtybarly işlemegiň, az energiýa sarp etmegiň, ýokary netijeliligiň we uzak işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 1310nm / 1550nm Infragyzyl lazer-3mW

  1310nm / 1550nm Infragyzyl lazer-3mW

  1310nm lazer-MW3

  Tolkun uzynlygy : 1310nm / 1550nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 3mW

  Optiki süýüm birleşdirijisi : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Ownuk ululygyň, ýeňil agramyň, ygtybarly işlemegiň, az energiýa sarp etmegiň, ýokary netijeliligiň we uzak işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

   

 • 1310/1330/1532/1550/1580/1650nm leeke tertipli lazer

  1310/1330/1532/1550/1580/1650nm leeke tertipli lazer

  Lazer görkezişi

  Ekran

  Lazer deňleşdirmesi

  Biohimiýa

  Material barlag Lidar