940nm infragyzyl lazer

940nm infragyzyl lazer

940nm infragyzyl lazer, ýokary ýagtylyk, ýokary modulýasiýa ýygylygy we arassa spektr aýratynlyklaryna eýe.Ylmy gözlegler, lukmançylyk, infragyzyl yşyklandyryş, kebşirlemek we beýleki ugurlar üçin amatly.

Lightagtylyk çeşmesi, çykyş güýji, ýygylygy we nobat aýlawy ýaly parametrleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilýän duýgur ekran bilen dolandyrylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanmagyň amatlylygy üçin ýagtylyk çeşmesi daşarky dolandyryş interfeýsini hem üpjün edýär.Müşderiler TTL modulirleme portundan peýdalanyp, lazeriň ýagty we öçürilen wagtyny daşarky gözegçilik signaly bilen sinhronlamak üçin ulanyp bilerler.Öňki paneldäki açar açar, diňe ygtyýarly işgärleriň ýagtylyk çeşmesine girip biljekdigini üpjün edýär.

 • 940nm infragyzyl lazer-20W

  940nm infragyzyl lazer-20W

  940nm lazer-W20

  Tolkun uzynlygy : 940nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 20W (düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Naprýatageeniýe : 24VDC

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 940nm infragyzyl lazer-3000

  940nm infragyzyl lazer-3000

  Malylylyk çap etmek

  Material gözleg

  Biohimiýa

  Lidar