Süýüm optiki gyro

Süýüm optiki gyro

 • Toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

  Toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

  MS100-B0 integrirlenen nawigasiýa ulgamynda ýokary öndürijilikli MEMS giroskopy we akselerometri bar

  Sputnik nawigasiýa moduly, açyk ýokary takyklyga, tizlige, pozisiýa ýetip biler

  Ölçeg.Köp sensorly birleşmek ukyby bilen daşarky odometrler, tizlik ölçegleri we ş.m. bilen birleşdirilip bilner.

  GNSS nädogry bolanda nawigasiýa takyklygyny saklamak üçin maglumatlar birleşdirildi.

 • Optiki süýümiň gysylmagy inertial / Sputnik toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

  Optiki süýümiň gysylmagy inertial / Sputnik toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

  FS100 süýümli optiki integrirlenen nawigasiýa ulgamy ýokary takyklykly ýapyk görnüşli süýüm-optiki giroskopdan, kwarsdan ybarat

  Çeýe akselerometr we ýokary derejeli GNSS kabul ediş tagtasy, köp sensorly birleşme we gollanma arkaly

  Daşarky dünýä ýokary takyk nawigasiýa garaýşyny, tizligini we pozisiýasyny üpjün edip, howa hasaplaýyş algoritmini durmuşa geçirmek

  ýokary takyklyk ölçeg we gözegçilik talaplaryna laýyk gelýän maglumatlar.

 • Süýüm optiki toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

  Süýüm optiki toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

  S300D süýümli optiki integrirlenen nawigasiýa ulgamy, orta we ýokary takyk ykjam zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin köp sensorly birleşme we nawigasiýa çözgüdi algoritmini durmuşa geçirmek arkaly tygşytly ýapyk görnüşli süýümli optiki giroskop, akselerometr we ýokary derejeli GNSS kabul ediş tagtasyna esaslanýar. ölçeg ulgamlary, uly uçarmanlar we ş.m.

  Programma meýdançasy, sözbaşy we pozisiýa maglumatlary takyk ölçemegi talap edýär.

 • Gatnaşyk ölçeg ulgamy

  Gatnaşyk ölçeg ulgamy

  MS-100A0 mikro-mehaniki tehnologiýa (MEMS) esaslanýan üç derejeli erkinlik garaýşydyr

  Içinde ýokary öndürijilikli MEMS gyroskopy we MEMS akselerometri, süzgüç algoritminiň üsti bilen daşaýjynyň burç burçuny, rulon burçuny we baş burçuny hakyky wagtda hasaplaýar.ýokary takyklygy tapmak üçin magnitometr bilen islege görä gabat gelýär we hereketi dolandyrmak üçin 3 okly burç tizligi we 3 ok tizlenmesi ulanylýar.

 • Highokary takyklyk meýilli gural

  Highokary takyklyk meýilli gural

  AS001 mikromehaniki tehnologiýa esaslanýan üç okly akselerometr.

  Speedometr çylşyrymly iş şertlerinde ýokary takyklygy almak üçin ösen signallary gaýtadan işlemek algoritm tehnologiýasyny kabul edýär.

  Derejeli meýiller barada maglumat.Bu önüm servo inclinometriň öndürijiligini kesgitleýär we 4 ~ 20mA simulýasiýa kabul edýär

  Çykyşyň we sanly çykyşyň iki görnüşi bar.