980nm infragyzyl lazer

980nm infragyzyl lazer

Brightagtylygyň, ýokary modulýasiýa ýygylygynyň we arassa spektriň aýratynlyklaryna eýe bolan 980nm infragyzyl lazer.Ylmy gözlegler, lukmançylyk, infragyzyl yşyklandyryş, kebşirlemek we beýleki ugurlar üçin amatly.

Lightagtylyk çeşmesi, çykyş güýji, ýygylygy we nobat aýlawy ýaly parametrleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilýän duýgur ekran bilen dolandyrylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanmagyň amatlylygy üçin ýagtylyk çeşmesi daşarky dolandyryş interfeýsini hem üpjün edýär.Müşderiler TTL modulirleme portundan peýdalanyp, lazeriň ýagty we öçürilen wagtyny daşarky gözegçilik signaly bilen sinhronlamak üçin ulanyp bilerler.Öňki paneldäki açar açar, diňe ygtyýarly işgärleriň ýagtylyk çeşmesine girip biljekdigini üpjün edýär.

 • 980nm Infragyzyl lazer-200W

  980nm Infragyzyl lazer-200W

  980nm lazer-W200W

  Tolkun uzynlygy : 980nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 200W (düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Naprýatageeniýe : 24VDC

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 980nm Infragyzyl lazer-30W

  980nm Infragyzyl lazer-30W

  980nm lazer -W30

  Tolkun uzynlygy : 980nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 30W iz düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

   

 • 980nm Infragyzyl lazer-50W

  980nm Infragyzyl lazer-50W

  980nm lazer -W50

  Tolkun uzynlygy : 980nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 50W (düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905 ýa-da FC / PC

  Naprýatageeniýe : 24VDC

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

   

 • 980nm Infragyzyl lazer-25W

  980nm Infragyzyl lazer-25W

  980nm lazer-W2

  Tolkun uzynlygy : 980nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 25W (düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Naprýatageeniýe : 24VDC

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

   

 • 980nm Infragyzyl lazer-8W

  980nm Infragyzyl lazer-8W

  980nm lazer -W8

  Tolkun uzynlygy : 980nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 8W (düzülip bilinýän 400W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.