658nm gyzyl lazer

658nm gyzyl lazer

658nm gyzyl lazer ýokary ýagtylyk, ýokary modulýasiýa ýygylygy we arassa spektr aýratynlyklary bolan import LD-ni kabul edýär.Ylmy gözlegler, fotodinamiki terapiýa, floresan tolgunmasy, lazer displeýi we beýleki ugurlar üçin amatly.

Lightagtylyk çeşmesi, çykyş güýji, ýygylygy we nobat aýlawy ýaly parametrleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilýän duýgur ekran bilen dolandyrylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanmagyň amatlylygy üçin ýagtylyk çeşmesi daşarky dolandyryş interfeýsini hem üpjün edýär.Müşderiler TTL modulirleme portundan peýdalanyp, lazeriň ýagty we öçürilen wagtyny daşarky gözegçilik signaly bilen sinhronlamak üçin ulanyp bilerler.Öňki paneldäki açar açar, diňe ygtyýarly işgärleriň ýagtylyk çeşmesine girip biljekdigini üpjün edýär.

Mundan başga-da, dürli programmalar üçin tapawutlylyk burçy we dolandyryş usuly ýaly ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris.Jikme-jiklikler üçin inersenerlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 • 658nm gyzyl lazer-10W

  658nm gyzyl lazer-10W

  658nm lazer-W10

  Tolkun uzynlygy : 658nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 10W (düzülip bilinýän 20W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 658nm gyzyl lazer-2W

  658nm gyzyl lazer-2W

  658nm lazer-2W

  Tolkun uzynlygy : 658nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 2W (düzülip bilinýän 20W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.