erdi1111
激光器lasersZX
green-laser
62fa6173d77d014eac21a598401c906

“Toeke-ýeke” özleşdirmek hyzmaty

Has giňişleýin maglumat, nusgalar, sitata ýa-da önümler üçin maslahat gerek bolsa, siziň bilen gürleşmekden hoşal bolardyk.

 • custom

 • 24-7 jogap
 • Tutuş proses üçin alymlarymyzyň we hünärmenlerimiziň tehniki goldawy
 • Her prosedurany yzarlaň
 • Hatda kiçijik bolt ýaly önümleri özleşdiriň

Programma ssenarileri

Biz hakda

Biz hakda

Erbium Technology (ChengDu) Co., Ltd, 1535nm, 1570nm we 1064nm tolkun uzynlygy lazerleri ýaly esasy önümlerimiz hökmünde göz üçin ygtybarly lazerleri alýar we işimizi lazer önümleriniň tutuş zynjyryna ýaýradýar.Matureetişen tehnologiýa we durnukly öndürijilik bilen önümlerimiz satyldy we dünýäniň dürli künjeklerinde uly abraý gazandy.Ajaýyp ýeke-täk özleşdirme we satuwdan soňky hyzmat bilen, müşderilerimizi ähli önümleriň rahat işlemegi üçin islendik tehniki meseleleri çözmäge kömek ederis.Elmydama iň oňat lazer önümlerini öndürmäge çalyşýarys we has gowy lazer dünýäsini döretmek üçin biziň bilen birleşmegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Has giňişleýin düşüniň >>

Üstünliklerimiz


 • High-end and high-technology products
  Endokary we ýokary tehnologiýaly önümler

  Önümlerimiz halkara derejesine ýetdi.Erbium aýna lazerleri we OPO lazerleri degişlilikde 10mj we 150mj impuls energiýasyna ýetip bilýärler we lazer diapazon modullary 300 km-den gowrak aralyk ukybyna eýe.Mundan başga-da, şol bir ululykda ýeliň tizligini, temperaturasyny we çyglylygyny ölçemek funksiýasy bilen modullary üstünlikli taýýarladyk.

 • Wide-net of selling market
  Satuw bazary

  Biziň kompaniýamyz, Amerika, Germaniýa, Ysraýyl, Singapur we Türkiýe we ş.m. ýaly optoelektronikada ökde ýurtlardaky dilerler bilen işewür hyzmatdaşlygy bar we olardan gowy abraý gazandy.

 • Exclusive intellectual property rights
  Aýratyn intellektual eýeçilik hukuklary

  Erbium aýnasynyň 5 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugyny aldyk, 30-dan gowrak patent we 18 patent henizem dowam edýär.Erbium aýna, erbium aýna lazerler we lazer diapazon modullary hemmesi ösen tehnologiýa bilen işlenip düzüldi.

 • Efficient solution proposals
  Netijeli çözgüt teklipleri

  24 sagatlyk hyzmat bilen, müşderileriň hünär toparymyz bilen birikmek isleglerine görä, çuňňur gözleglerden we derňewlerden soň çalt, tygşytly we täsirli çözgüt tekliplerini bereris.

 • Professional experts team
  Professional hünärmenler topary

  Çig maldan taýýar önümlere çenli hünärmenler toparymyzdan tehniki goldaw berýäris.

 • Excellent after-sales service
  Satuwdan soň ajaýyp hyzmat

  Satuwdan soňky hyzmaty ömürlik kepillendirýäris.Çalt jogap bermek bilen, müşderilerimizi ähli önümleriň rahat işlemegi üçin islendik tehniki meseleleri çözmäge kömek ederis.

“Erbium Tech News”