“Toeke-ýeke” özleşdirmek hyzmaty

Has giňişleýin maglumat, nusgalar, sitata ýa-da önümler üçin maslahat gerek bolsa, siziň bilen gürleşmekden hoşal bolardyk.

 • adat

 • 24-7 jogap

 • Tutuş proses üçin alymlarymyzyň we hünärmenlerimiziň tehniki goldawy

 • Her prosedurany yzarlaň

 • Hatda kiçijik bolt ýaly önümleri özleşdiriň

Aýratyn önüm

Biz hakda

Biz hakda

ERDI TECH LTD, 1535nm, 1570nm we 1064nm tolkun uzynlygy lazerleri ýaly esasy önümlerimiz hökmünde göz üçin ygtybarly lazerleri alýar we işimizi lazer önümleriniň tutuş zynjyryna ýaýradýar.

Matureetişen tehnologiýa we durnukly öndürijilik bilen önümlerimiz satyldy we dünýäniň dürli künjeklerinde uly abraý gazandy.

Ajaýyp ýeke-täk özleşdirme we satuwdan soňky hyzmat bilen, müşderilerimizi ähli önümleriň rahat işlemegi üçin islendik tehniki meseleleri çözmäge kömek ederis.

Elmydama iň oňat lazer önümlerini öndürmäge çalyşýarys we has gowy lazer dünýäsini döretmek üçin biziň bilen birleşmegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Has giňişleýin düşüniň >>

Ussahananyň önümçilik çyzgysy


 • aersd (3)
 • aersd (10)
 • aersd (1)
 • aersd (5)
 • Önümler 80 ýurtda we sebitde satylýar 0 +

  Önümler 80 ýurtda we sebitde satylýar

 • Bütin dünýäde 100,000-den gowrak iberiş, müşderilere çalt ýetýär 0 +

  Bütin dünýäde 100,000-den gowrak iberiş, müşderilere çalt ýetýär

 • 20-den gowrak içerki we daşary ýurt baýraklary 0 +

  20-den gowrak içerki we daşary ýurt baýraklary

Üstünliklerimiz


 • Endokary we ýokary tehnologiýaly önüm
  Endokary we ýokary tehnologiýaly önüm

  Önümlerimiz halkara derejesine ýetdi.Erbium aýna lazerleri we OPO lazerleri degişlilikde 10mj we 150mj impuls energiýasyna ýetip bilýärler we lazer diapazon modullary 300 km-den gowrak aralyk ukybyna eýe.Mundan başga-da, şol bir ululykda ýeliň tizligini, temperaturasyny we çyglylygyny ölçemek funksiýasy bilen modullary üstünlikli taýýarladyk.

 • Giňden ýaýran satuw ulgamy
  Giňden ýaýran satuw ulgamy

  Biziň kompaniýamyz, Amerika, Germaniýa, Ysraýyl, Singapur we Türkiýe we ş.m. ýaly optoelektronikada ökde ýurtlardaky dilerler bilen işewür hyzmatdaşlygy bar we olardan gowy abraý gazandy.

 • Aýratyn intellektual eýeçilik hukugy
  Aýratyn intellektual eýeçilik hukugy

  Erbium aýnasynyň 5 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugyny aldyk, 30-dan gowrak patent we 18 patent henizem dowam edýär.Erbium aýna, erbium aýna lazerler we lazer diapazon modullary hemmesi ösen tehnologiýa bilen işlenip düzüldi.

 • Netijeli çözgüt teklibi
  Netijeli çözgüt teklibi

  24 sagatlyk hyzmat bilen, müşderileriň hünär toparymyz bilen birikmek isleglerine görä, çuňňur gözleglerden we derňewlerden soň çalt, tygşytly we täsirli çözgüt tekliplerini bereris.

 • Hünärmenler topary
  Hünärmenler topary

  Çig maldan taýýar önümlere çenli hünärmenler toparymyzdan tehniki goldaw berýäris.

 • Satuwdan soň ajaýyp hyzmat
  Satuwdan soň ajaýyp hyzmat

  Satuwdan soňky hyzmaty ömürlik kepillendirýäris.Çalt jogap bermek bilen, müşderilerimizi ähli önümleriň rahat işlemegi üçin islendik tehniki meseleleri çözmäge kömek ederis.

“Erbium Tech News”