“Toeke-ýeke” özleşdirmek hyzmaty

Has giňişleýin maglumat, nusgalar, sitata ýa-da önümler üçin maslahat gerek bolsa, siziň bilen gürleşmekden hoşal bolardyk.

 • adat

 • 24-7 jogap

 • Tutuş proses üçin alymlarymyzyň we hünärmenlerimiziň tehniki goldawy

 • Her prosedurany yzarlaň

 • Hatda kiçijik bolt ýaly önümleri özleşdiriň

Programma ssenarileri

Biz hakda

Biz hakda

“Erbium Technology” (ChengDu) Co., Ltd 1535nm, 1570nm we 1064nm tolkun uzynlygy lazerleri ýaly esasy önümlerimiz hökmünde gözüň howpsuz lazerlerini alýar we işimizi lazer önümleriniň tutuş zynjyryna ýaýradýar.

Matureetişen tehnologiýa we durnukly öndürijilik bilen önümlerimiz satyldy we dünýäniň dürli künjeklerinde uly abraý gazandy.

Ajaýyp ýeke-täk özleşdirmek we satuwdan soň hyzmat etmek bilen, müşderilerimizi ähli önümleriň rahat işlemegi üçin islendik tehniki meseleleri çözmäge kömek ederis.

Elmydama iň oňat lazer önümlerini öndürmäge çalyşýarys we has gowy lazer dünýäsini döretmek üçin biziň bilen birleşmegimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Has giňişleýin düşüniň >>

Ussahananyň önümçilik çyzgysy


 • aersd (3)
 • aersd (10)
 • aersd (1)
 • aersd (5)

Üstünliklerimiz


 • Endokary we ýokary tehnologiýaly önümler
  Endokary we ýokary tehnologiýaly önümler

  Önümlerimiz halkara derejesine ýetdi.Erbium aýna lazerleri we OPO lazerleri degişlilikde 10mj we 150mj impuls energiýasyna ýetip bilýärler we lazer diapazon modullary 300 km-den gowrak aralyk ukybyna eýe.Mundan başga-da, şol bir ululykda ýeliň tizligini, temperaturasyny we çyglylygyny ölçemek funksiýasy bilen modullary üstünlikli taýýarladyk.

 • Giňden ýaýran satuw tory
  Giňden ýaýran satuw tory

  Kompaniýamyz, Amerika, Germaniýa, Ysraýyl, Singapur we Türkiýe we ş.m. ýaly optoelektronikada ökde ýurtlardaky dilerler bilen işewür hyzmatdaşlygy bar we olardan gowy abraý gazandy.

 • Aýratyn intellektual eýeçilik hukuklary
  Aýratyn intellektual eýeçilik hukuklary

  Erbium aýnasynyň 5 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugyny aldyk, 30-dan gowrak patent we 18 patent henizem dowam edýär.Erbium aýna, erbium aýna lazerler we lazer diapazon modullary hemmesi ösen tehnologiýa bilen işlenip düzüldi.

 • Netijeli çözgüt teklipleri
  Netijeli çözgüt teklipleri

  24 sagatlyk hyzmat bilen, müşderilerimiziň hünär toparymyz bilen baglanyşmak isleglerine görä, çuňňur gözleglerden we derňewlerden soň çalt, tygşytly we netijeli çözgüt tekliplerini bereris.

 • Professional hünärmenler topary
  Professional hünärmenler topary

  Çig maldan taýýar önümlere çenli hünärmenler toparymyzdan tehniki goldaw berýäris.

 • Satuwdan soň ajaýyp hyzmat
  Satuwdan soň ajaýyp hyzmat

  Satuwdan soňky hyzmaty ömürlik kepillendirýäris.Çalt jogap bermek bilen, müşderilerimizi ähli önümleriň rahat işlemegi üçin islendik tehniki meseleleri çözmäge kömek ederis.

“Erbium Tech News”