RF Front-End seriýasy

RF Front-End seriýasy

  • L / S Band RF Front End komponentleri

    L / S Band RF Front End komponentleri

    Önüm 4 sany aşak öwrüliş kanalyndan ybarat, olaryň wezipesi giriş S-band RF signalyny aralyk ýygylyga we soňra çykyşdan güýçlendirmek, süzmek, aşak öwürmek.Önümiň 3 kanaly aşak öwrüliş kanalynyň ýer we ýyldyz iş tertibi bar, önüm elektrik üpjünçiliginiň giriş naprýa .eniýesini we iş re modeiminiň ýagdaýyny kesgitlemek we hasabat bermek funksiýasyny öz içine alýar.

    Önümiň ululygy az we energiýa sarp edilişi pes.S-bandda dört sany aşak öwrüliş kanalyny öz içine alýar we ýeriň we emeli hemranyň iş tertibi bar;tok çykaryjy AGC gözegçilik.