Matrisa seriýasyny geçiriň

Matrisa seriýasyny geçiriň

  • L-Band kommutasiýa matrisasy

    L-Band kommutasiýa matrisasy

    Önüm 12 × 12 blokirlemeýän doly kommutasiýa amala aşyrýar we giriş we çykyş interfeýsleriniň içerki baglanyşyk re iniminde ýerli gözegçilik funksiýasyna eýe;ýerli gözegçiligi we enjamlara uzakdan gözegçilik etmegi amala aşyrmak üçin ýerli / uzakdan dolandyryş kommutasiýa funksiýasyna eýedir;enjamyň her kanalynyň ýagdaýyny “Alýan” kiçi gözegçilik ulgamyna habar berip biljek status hasabaty funksiýasyna eýedir;gözegçilik görkezmelerini we kiçi dolandyryş kiçi ulgamynyň makro konfigurasiýasyny kabul etmek we gaýtadan işlemek, şeýle hem kabul ediji kiçi gözegçilik ulgamyna gözegçilik jogabyny habar bermek ukybyna eýe;öçürmek gorag funksiýasy bilen, asyl konfigurasiýa parametrleri elektrik togundan soň saklanyp bilner;tok üpjünçiligi Modul goşa artykmaç gyzgyn garaşma kabul edýär.

    12 × 12, doly çalyşma.