Güýç güýçlendiriji seriýasy

Güýç güýçlendiriji seriýasy

  • S -Band Duplex 10W güýç güýçlendiriji moduly

    S -Band Duplex 10W güýç güýçlendiriji moduly

    Önüm ýerli yrgyldadyjydan, ýygylygy garyşdyrmakdan, kommutasiýa süzgüçinden, güýç giriş IF signal ýygylygy diapazony 10W Giriş IF signal güýjüni güýçlendirmek we birnäçe bölekden köpeltmek, funksiýa sanly modul modulynyň IF signalyna ýygylyk we güýçlendirişden soň garyşýar , duplekser tarapyndan çykarylýar we dupleks bir wagtyň özünde antenadan simsiz aragatnaşyk signallaryny alýar.

    Dupleks çykyş.