dfbf

Habarlar

Lazer diapazonlarynda ulanylýan 1535nm erbium aýna

Uzak aralyga lazer aralyklary, az sarp edýän, kiçi göwrümli we takyklygy we howpsuzlygy ýokary nyşanlara eýe.Häzirki wagtda lazer diapazonlarynda ulanylýan 1064nm zyňyndy tolkun uzynlygy, retina üçin zyýanly we howpsuzlygymyz üçin gizlin problemalary döreder.Şonuň üçin 1535nm göz üçin ygtybarly lazerleri ösdürmeli we foton-elektrik pudagynda geljekki senagat üçin gutulgysyz tendensiýa öwrüler.El bilen dolandyrylýan lazer aralyklary, podwodkalar we serhet gözegçiliginde 1535nm göz üçin ygtybarly lazer ulanyldy.

Lazer diapazonlarynyň üýtgeýän prosesi aşakdaky ýaly görkezilýär.Dört bölekden ybarat lazer geçiriji moduldan, optiki geçiriji ulgamdan, lazer kabul ediş ulgamyndan we signallary gaýtadan işlemek ulgamyndan ybarat.Erbium aýna gaty ýagdaýly lazerler, gözüň ygtybarly lazer aralygyna ulanylýar, ýüzlerçe μJ, pes gaýtalanma tizligi we dar impuls giňligi bilen 1535nm lazer öndürip bilýär.Takyk üýtgeýän maglumatlary almak üçin InGaAs APD detektor we uçuş wagtyny ölçemek üçin TDC gerek.

 

 “Erbium Tech” kiçi göwrümli, ýokary pik güýji we lazer diapazonlary üçin durnuklylygy bolan göz üçin ygtybarly lazerleri döretdi.Onuň impuls energiýasy 100μJ-den 500μJ aralygynda bolýar.Gaplamak-TO gaplamak we adaty gaplamak üçin iki wariant bar.Müşderilerimizden ýokary abraý gazandy.1535nm göz üçin howpsuz lazerleriň parametrleri aşakdaky ýaly görkezilýär:

Parametrler

# Gör

EL-201

(100μJ)

EL-202

(200)μJ)

EL-203

(300μJ)

EL-204

(400μJ)

EL-205

(500μJ)

Tolkun uzynlygy

1535 nm

1535 nm

1535 nm

1535 nm

1535 nm

Lazer energiýasy (Min./ görnüşi.)

132 μJ / 134 μJ

200 μJ / 240 μJ

300 μJ / 320 μJ

400 μJ / 420 μJ

480 μJ / 510 μJ

Lazer impulsynyň giňligi, görnüşi. (FWHM)

3.5 ns

3.5 ns

3.5 ns

3.5 ns

3.5 ns

Impulsyň gaýtalanma derejesi

1 ~ 20 Hz

1 ~ 10 Hz

1 ~ 20 Hz

1 ~ 20 Hz

1 ~ 10Hz

Impuls energiýasynyň durnuklylygy

10%

10%

10%

10%

10%

Şöhläniň diametri

0 .2 mm

0,2 mm

0,2 mm

0,2 mm

0,2 mm

Şöhle tapawudy

< 10 mrad

< 10 mrad

< 10 mrad

< 10 mrad

< 10 mrad

Nokatlar tertibi

TEM00

TEM00

TEM00

TEM00

TEM00

Işleýiş temperaturasy

-45 ℃ ~ + 65 ℃

-45 ℃ ~ + 65 ℃

-45 ℃ ~ + 65 ℃

-45 ℃ ~ + 65 ℃

-45 ℃ ~ + 65 ℃

Saklaýyş temperaturasy

-55 ℃ ~ + 85 ℃

-55 ℃ ~ + 85 ℃

-55 ℃ ~ + 85 ℃

-55 ℃ ~ + 85 ℃

-55 ℃ ~ + 85 ℃

Şok

1500 G, 0,5 ms

1500 G, 0,5 ms

1500 G, 0,5 ms

1500 G, 0,5 ms

1500 G, 0,5 ms

Wibrasiýa

20 ~ 2000 Hz / 20 G.

20 ~ 2000 Hz / 20 G.

20 ~ 2000 Hz / 20 G.

20 ~ 2000 Hz / 20 G.

20 ~ 2000 Hz / 20 G.

Ömürboýy (MTTF)

> 50 million ok

> 50 million ok

> 50 million ok

> 50 million ok

> 50 million ok

Ölçegi

30 × 18 × 7 mm

30 × 18 × 7 mm

30 × 18 × 7 mm

41 × 18 × 12 mm

50 × 18 × 12 mm

Agram

6g

6g

6g

7g

8g

Elektrik talaplary

2 V, 6 A, 2ms

2 V, 11A, 1.8ms

2 V, 14A, 2,5ms

2 V, 15A, 2,5ms

2 V, 16.5A, 2,5ms

Toplumlaýyn fotodiod

Meýletin

Meýletin

Meýletin

Meýletin

Meýletin

Gözden goraýan lazerler barada has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäris:

https://www.erbiumtechnology.com/eye-safer-laser/

E-poçta:devin@erbiumtechnology.com

WhatsApp: + 86-18000520222

Faks: + 86-2887897578

Goşuň: No.23, Çaoýang ýoly, Sihe köçesi, Longquanyi distrcit, Çengdu, 610107, Hytaý.


Iş wagty: Iýun-20-2022