LASER RANGE FINDER

LASER RANGE FINDER

Giriş

 • Lazer diapazon modullarymyz Erbium Tech tarapyndan işlenip düzüldi we gözlenýär, böleklerden ulgamlara çenli lazer diapazon modullarynyň ähli zynjyr önümçiligine ýetip bilýäris.Bular az energiýa sarp edýän, harby standartlara laýyk gelmäge ukyply daşky gurşawa uýgunlaşma we durnukly öndürijilikli kiçi, ýeňil we göz üçin howpsuz lazer aralygy modullarydyr.Harby goldawda tejribeli we müşderiler üçin satuwdan soň iň gowy hyzmaty hödürleýäris.

Goýmalar

bfdb

 • 1570nm lazer aralygy -120K16

  1570nm lazer aralygy -120K16

  Üýtgetmek ukyby: 120km(asmandan ýere çenli,şöhlelendirme:≥0.1, Uçaryň beýikligi:6km)

  Üýtgetmek ukyby:16km (rangin)g ýerden asmana, maksat meýdany:0.1㎡, şöhlelendirme:≥0.3, görnüklilik≥16km)

  alýar10MWlazerleriň iň ýokary güýji, 0.6mrad divergence angle, 1570nm tolkun uzynlygy, geçirijiGeçirijini alýan 90%80% we 140mm rapertur almake.

 • 1064nm Lazer aralygy tapyjy-80

  1064nm Lazer aralygy tapyjy-80

  64okary energiýa diody 1064nm-de ähli gaty berk Q-kommutator lazerini sorup, ýokary impuls energiýasynyň, gysga impulsyň dowamlylygynyň we ýokary pik güýjiniň aýratynlyklaryna eýedir, bu lazer aralygynda, ylmy gözleglerde we ş.m. giňden ulanylýar。