Infragyzyl / pes ýagtylyk hereketi

Infragyzyl / pes ýagtylyk hereketi

 • Lightagtylygyň pes hereketi

  Lightagtylygyň pes hereketi

  Tehniki görkezijiler Haryt kategoriýasy Esasy parametr Model IFR-M-800 × 600/1920 × 1280 IFR-M-1920 × 1280 Maksat ölçegi Bir dýuým 1 / 2.9 dýuým Çözgüdi 800 × 600/1900 × 1280 1920 × 1080 Öýjük ölçegi 18μm / 9.9μm 2.8μm Pes ýagtylyk 0.001lux / 0.0001lux 0.001lux / 0.0001lux Girdejini dolandyrmak Awtomatiki / el bilen awtomatiki / el bilen dinamiki diapazon 67dB 67dB Boot wagty < 4S < 4S Çykyş şekil formaty LVDS / SDI we ş.m. LVDS / SDI we ş.m. Sync mo ...
 • 355nm Integrirlenen UV lazer-8w

  355nm Integrirlenen UV lazer-8w

  gysga impuls giňligi (<20ns @ 30K), ýokary şöhläniň hili (M² <1.2) we ajaýyp lazer nokadynyň hili (şöhläniň aýlanyşygy> 90%) bilen lazer güýjünde 4W / 6W / 8W öz içine alýar.K-6 seriýaly lazer ýokary derejeli ultra takyk işlemek, şeýle hem jübi telefonynyň gabygynda bellik etmek, kosmetika toplumy, azyk, derman we beýleki ýokary polimer materiallary, PCB, LCD, aýna gaplary, metal örtük materiallary, plastmassa klawiatura , elektron komponent, sowgat, aragatnaşyk enjamy, gurluşyk materiallary we beýleki ugurlar.

 • Lightagtylygyň pes hereketi

  Lightagtylygyň pes hereketi

  Ultra-pes açyk gara we ak hökmünde bu hereket hem hereket dizaýnydyr.enjamlar, daşarky SDI signaly, degişli kömekçi ekran ekranyna gatyşýar, esasan gündizine we gündizine daşky ýagdaýa gözegçilik we gözegçilik edýär, sürüjä pes ýagtylyk şertlerinde kadaly sürmekde kömek edýär, ýokary kesgitli gara ak wideo Gowy surat effekti we rahat görmek tejribesi bilen pes ýagtylyk şertlerinde ýagdaý maglumatlary dikeldýär

 • Univershliumumy infragyzyl hereket

  Univershliumumy infragyzyl hereket

  Giň mikro / ok esasynda, 384 × 288/640 × 512 durulykda

  Suraty arassalamak, pes NETD we MRTD (MRTD: 200mK ~ 450mK)

  Sahnanyň uýgunlaşdyrylan şekili gaýtadan işlemegi we jikme-jiklikleri güýçlendirmek algoritmini kabul ediň Güýçli daşky gurşaw uýgunlaşmasy

  (ýokary we pes temperatura, täsire garşylyk)

  Baý ulanyjy interfeýsi (Kamera baglanyşygy, BT656, Lvds we ş.m.)

 • Sowadylmadyk polýarizirlenen infragyzyl ýadro toplumy

  Sowadylmadyk polýarizirlenen infragyzyl ýadro toplumy

  Ectionüze çykarmak tehnologiýasynyň ösmegi bilen, infragyzyl kesgitlemegiň takyklygy we duýgurlygy barha ýokarlanýar, ýöne adaty infragyzyl signallaryň mahsus aýratynlyklarynyň çäklendirilmegi sebäpli maksatly tapmagyň we kesgitlemegiň ähtimallygyny gowulandyrmak kyn.Infragyzyl polýarizasiýa şekillendiriş tehnologiýasy nyşanyň intensiwligi, polýarizasiýasy we şekili ýaly köp ölçegli aýratynlyk maglumatlary hemmetaraplaýyn alyp biler, nyşanyň we fonyň arasyndaky tapawudy netijeli gowulaşdyryp, nyşanyň jikme-jikliklerini görkezip, nyşany tanamak täsirini ýokarlandyryp biler we pes kontrastda infragyzyl kamuflaage nyşanlaryny netijeli kesgitläň., tebigy fonuny adam tarapyndan ýasalan zatlardan we ş.m. tapawutlandyryň.

 • Resolutionokary çözgütli, ultra ykjam, ýapyk IR hereketi

  Resolutionokary çözgütli, ultra ykjam, ýapyk IR hereketi

  Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ýokary çözgütli ultra-kiçi bloksyz infragyzyl ýadro komponentleri 384 × 288 we 640 × 480 iki kararly.Sahnany düzetmek algoritmine esaslanýan täze petiksiz tehnologiýa, önümiň düşnükli şekillerine, pes NETD we MRTD we temperatura diapazonynda doly pes sarp edişine eýe (1.0W@-40 - 60 less-dan az).Ykjam gurluş, kiçi göwrüm (28mm × 28mm), ýeňil agram (32g), güýçli daşky gurşawa uýgunlaşma (ýokary we pes temperatura, täsire garşylyk) müşderiniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

 • Uzyn tolkun sowadylmadyk infragyzyl (1280) hereketi

  Uzyn tolkun sowadylmadyk infragyzyl (1280) hereketi

  1280 × 1024 sowadylmadyk infragyzyl ýadro komponentleri, dürli gurşawda gowy şekil öndürijiligini üpjün etmek üçin ajaýyp şekil algoritmini ulanyp, analog çykyş we kameralink sanly wideo çykyşy gözleýänlerde, ulaglarda, gözel ýerlerde we beýleki ýagdaýlarda giňden ulanylyp bilner.

 • Gurluş termiki şekillendiriş kamerasy

  Gurluş termiki şekillendiriş kamerasy

  Tehniki görkezijiler Haryt kategoriýasy Esasy parametr Detektoryň öndürijiligi Detektor Fransuz PICO sowadylmadyk fokus tekizleýjiniň çözgüdi 384 × 288 Öýjük aralygy 17um Iş zolagy 8μm-14μm Surat öndürijiligi Çarçuwanyň tizligi 50Hz ightagtylyk we kontrast sazlamak Elektron zoom 2x / 4x elektron ulaltmak Elektrik üpjünçiligi DC4 .5V ~ 16V Kuwwat sarp etmek ≤1.2W@25℃ Başlamak wagty ...
 • Daşarky infragyzyl termiki şekil

  Daşarky infragyzyl termiki şekil

  Daşarky infragyzyl termiki şekil, gündizine, gijesinde we amatsyz howa şertlerinde ulanylyp bilinýän howa arkaly işleýän esger kaskasynyň gijeki görüş äýneklerine ulanylýar. Söweş meýdanyna gözegçilik etmek üçin howa güýçleri üçin göçme infragyzyl gözegçilik aýnasy hökmünde hem ulanylyp bilner. maksatly gözleg.Önüm ululygy az, agramy ýeňil, güýji az we işlemek aňsat.

 • Nyşana hereketi

  Nyşana hereketi

  Tehniki görkezijiler Haryt kategoriýasy Esasy parametr Model IFR-H90-384 × 288/640 × 512 IFR-H100-640 × 512 Detektor görnüşi, sowadylmadyk infragyzyl fokus uçar detektory, sowadylmadyk infragyzyl fokus uçar detektory çözgüdi 384 × 288/640 × 512 640 × 512 17µm / 25µm 12μm NETD ≤60mK @ 25 ℃ , F # 1.0 ≤50mk şekil rejesi Awtomatiki / el bilen awtomatiki / el bilen işleýän MRTD ≤240mk ≤400mk polýarlyk gara gyzgyn / ak gyzgyn gara gyzgyn / ak gyzgyn çykyş formaty PAL ...
 • Sowuk infragyzyl hereket

  Sowuk infragyzyl hereket

  640 sowadyjy hereket, sowadyjy orta tolkun 640 * 512 infragyzyl fokus tekiz detektorlaryny ulanyp, dürli görnüşdäki çylşyrymly surat işleýiş algoritmleri bilen daşky gurşaw şertlerinde anyk infragyzyl şekilleri üpjün edýär, sanly weAnalog iki taraplaýyn çykyşy, howpsuzlyk gözegçiliginde, awtoulagda giňden ulanylyp bilner gijeki wideo, temperatura gözegçilik we ş.m.

 • Tokaý ýangyna gözegçilik infragyzyl termiki şekil

  Tokaý ýangyna gözegçilik infragyzyl termiki şekil

  Tehniki görkezijiler Haryt kategoriýasy Esasy parametr Termiki şekil ýylylyk şekillendirijisi Sowadylmadyk ýylylyk şekil kameralary Detektor Ulis pico640 / 384 Rezolýusiýa 640 × 480/384 × 288 Linza Müşderiniň özleşdirilmegini goldaýar NETD