Süzgüç seriýasy

Süzgüç seriýasy

  • L zolakly boşluk süzgüji

    L zolakly boşluk süzgüji

    Önümiň ýokary Q bahasy, pes goýulmagy ýitirilmegi, göwrümi kiçi we beýleki aýratynlyklary bar, howa giňişligi amaly programmalary, seýsmiki garşy, pes basyş, mikro akym dizaýny, kosmos programmalarynyň talaplaryna we ýokary ygtybarlylygyna laýyk gelýär.

    Qokary Q bahasy, pes ýitgi;ýokary ygtybarlylyk;pes howa basyşyna garşylyk;kosmosda, howada we bomba bilen öndürilýän talaplara laýyk gelýär.