FIBER-COUPLED LASER

Süýümli lazer

Giriş

  • Süýüm arkaly lazer çykarmak üçin süýümli birleşdirilen lazerler we ýagtylyk çeşmesi hökmünde ulanylýar.Efficiencyokary netijeliligiň, ykjam gurluşyň, ýagty şöhleleriň gowy hiliniň, durnukly öndürijiliginiň we uzak ömrüniň artykmaçlyklary bilen, floresan tolgunmasy, spektral derňew, fotoelektrik barlagy we lazer displeýi we ş.m. ulanylyp bilner. Şeýle hem operasiýa ulgamynda möhüm rol oýnaýar.

 Aýratynlyklary

  • Ansatlyk bilen ulanyň, ýokary durnuklylyk, yzygiderli gyrgyç, uzak ömür
  • Efficiencyokary netijelilik geçiriji we ýylylygyň ýaýramagy, dakylýan optiki süýüm, temperatura bilen dolandyrylýan termistor

 Goýmalar

  • Yşyklandyryş, synag, ylmy gözleg