ERBIUM GLASS LASER

ERBIUM GLASS LASER

Giriş

 

  • Erbium aýna lazeri Erbium Tech kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi we gözlenýär.Pes energiýa sarp etmegiň aýratynlyklary, ýokary pik güýji, dar impulsyň ini, kiçi göwrümi we temperatura gözegçilik edýän temperatura diapazonynyň zerurlygy ýok, gözüň howpsuz, täsirli we durnukly lazer hökmünde subut edilýär.
  • Atmosfera penjiresiniň içinde 1535nm göz bilen howpsuz emissiýa tolkun uzynlygy bolan göz üçin lazer, gözüň howpsuz lazer aralygy üçin amatly lazer impulsynyň ýokary şöhleli hili.
  • Mundan başga-da, “Erbium Tech” kompaniýasy lazerler bilen durnukly we netijeli işlemäge mümkinçilik berýän lazerler bilen ýokary öndürijilikli hereketlendiriji güýji üpjünçiligini ösdürmek üçin harby derejeli dizaýn tehnologiýasyny ulanýar.Bu aralykda, kompaniýamyz lazerler üçin lazer sürüjilerini üpjün edip bilýär.