Daşarky infragyzyl termiki şekil

Daşarky infragyzyl termiki şekil

  • Daşarky infragyzyl termiki şekil

    Daşarky infragyzyl termiki şekil

    Daşarky infragyzyl termiki şekil, gündizine, gijesinde we amatsyz howa şertlerinde ulanylyp bilinýän howa arkaly işleýän esger kaskasynyň gijeki görüş äýneklerine ulanylýar. Söweş meýdanyna gözegçilik etmek üçin howa güýçleri üçin göçme infragyzyl gözegçilik aýnasy hökmünde hem ulanylyp bilner. maksatly gözleg.Önüm ululygy az, agramy ýeňil, güýji az we işlemek aňsat.