Sowuk infragyzyl hereket

Sowuk infragyzyl hereket

  • Sowuk infragyzyl hereket

    Sowuk infragyzyl hereket

    640 sowadyjy hereket, sowadyjy orta tolkun 640 * 512 infragyzyl fokus tekiz detektorlaryny ulanyp, dürli görnüşdäki çylşyrymly surat işleýiş algoritmleri bilen daşky gurşaw şertlerinde anyk infragyzyl şekilleri üpjün edýär, sanly weAnalog iki taraplaýyn çykyşy, howpsuzlyk gözegçiliginde, awtoulagda giňden ulanylyp bilner gijeki wideo, temperatura gözegçilik we ş.m.