Dolandyryş zynjyrynyň modul seriýasy

Dolandyryş zynjyrynyň modul seriýasy

  • Güýçlendiriji güýçlendiriji modul

    Güýçlendiriji güýçlendiriji modul

    Dolandyryş moduly harby bölüm üçin niýetlenendir Adaty baha Radar blokynyň kabul ediji kanaly tarapyndan üpjün edilýän çäkli pes ses güýçlendiriji re modeimi, önüm Ku ýygylygy b we pes ses güýçlendirijisinde kiçijik ses almany amala aşyrýar. signal çäklendiriji funksiýalary.

    Pes ses;ýanmaga garşy ýokary güýç;az sarp etmek;möhürlenen dizaýn.