Kanal seriýasy

Kanal seriýasy

  • Platforma RF kanal moduly

    Platforma RF kanal moduly

    RF kanal bölüminde iki sany aşak öwrüliş kanaly bar, her kanalda RF süzgüji, pes ses güýçlendiriji, aşak öwrüji, IF süzgüji, IF güýçlendiriji, AGC güýçlendiriji, ýygylyk sintezatory, sagat zynjyry, kristal yrgyldadyjy, elektrik üpjünçiligi we beýleki zynjyrlar bar. antenna bölümi bilen esasy zolakly bölümiň arasynda ýerleşýän, antenna bölümi tarapyndan alnan radio ýygylyk signalynda pes sesli güýçlendirme, RF süzgüç, aşak öwrüliş, aralyk ýygylyk süzgüç we güýçlendirme ýerine ýetiriň we aralyk ýygylyk signalyny baseband bölümine iberiň. .

    Kanal kiçi göwrümli, pes ses, ýokary girdeji we ýokary üçünji tertipli intermodulýasiýa basyşynyň aýratynlyklaryna eýedir.